progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-06-05

Agencja Rozwoju Miasta S.A.

Lema 7

31-571 Kraków

Tax ID [tax identification number]: 6761703853

Contact person:

Grzegorz Bednarczyk

Tel.: 123491505

e-mail: grzegorz.bednarczyk@arm.krakow.pl

Dostawa akumulatorów do instalacji alarmowych i pożarowych do TAURON Areny Kraków

PROCEEDINGS NO Z12/6462

Purchasing mode: -

Order object:

I. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Lema 7, 31-571 Kraków, http://www.arm.krakow.pl.

Dane do kontaktu: Grzegorz Bednarczyk, tel. 12 349 15 05, e-mail przetargi@arm.krakow.pl.


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa 200 akumulatorów bezobsługowych z przeznaczeniem do instalacji alarmowych i pożarowych do pracy cyklicznej:

- napięcie - 12V,

- pojemność - 18 Ah,

- wymiary - ok. 181 x 77 x 167 mm (± 3 mm),

- wyprowadzenie oczkowe M5 lub śruba M5,

- waga według karty katalogowej - co najmniej 4,7 kg,

- żywotność według karty katalogowej - co najmniej 5 lat,

- okres gwarancji - co najmniej rok,

- akumulatory dopuszczone do sprzedaży i użytkowania na terenie UE, posiadające wszystkie wymagane certyfikaty, dopuszczenia itp.

Dostawa do TAURON Areny Kraków, Kraków, ul. Lema 7.

Termin dostawy do 31.07.2019, dokładny termin dostawy musi być wcześniej uzgodniony z Zamawiającym.

Termin płatności - po dostawie, 14 dni po dostarczeniu faktury.


III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT

W ofercie należy podać cenę netto za dostawę, oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż rok od dostawy) oraz załączyć kartę katalogową oferowanego modelu akumulatora.

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie są wymagane.


IV. OCENA OFERT

Istnieje możliwość uzupełniania lub wyjaśniania ofert oraz prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami, w szczególności w zakresie oferowanych warunków realizacji zamówienia. Zamawiający może nie brać pod uwagę ofert o treści niezgodnej z warunkami zapytania lub której złożenie może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.

Najkorzystniejsza oferta będzie wybrana w oparciu o oferowaną cenę oraz informacje techniczne o akumulatorze.


V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający może zmienić warunki zapytania (publikując odpowiednią informację) lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn (w szczególności w przypadku uzyskania korzystniejszej oferty poza platformą).

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. akumulator 12V 18Ah ok. 181x77x167 mm waga>4,7 kg 31430000-9 200 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 70%
2. product quality 25%
3. Guarantee 5%

Formal criterias:

  1. Cost of transport: lies with the contractor
  2. Termin płatności: 14 dni
  3. Miejsce dostawy: Kraków, TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7

Questions regarding the proceedings "Dostawa akumulatorów do instalacji alarmowych i pożarowych do TAURON Areny Kraków"

No. Question title Date of question Status
No dataCurrency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 14 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...