progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-04-25

Agencja Rozwoju Miasta S.A.

Lema 7

31-571 Kraków

Tax ID [tax identification number]: 6761703853

Contact person:

Grzegorz Bednarczyk

Tel.: 123491505

e-mail: grzegorz.bednarczyk@arm.krakow.pl

Dostawa osprzętu elektrycznego dla TAURON Areny Kraków

PROCEEDINGS NO Z7/6462

Purchasing mode: -

Order object:

I. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Lema 7, 31-571 Kraków, http://www.arm.krakow.pl.

Dane do kontaktu: Grzegorz Bednarczyk, tel. 12 349 15 05, e-mail przetargi@arm.krakow.pl.


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa osprzętu elektrycznego dla TAURON Areny Kraków:

- łącznik dwugrupowy świecznikowy Hager 11000602 - 10 szt.,

- gniazdo 230V podwójne natynkowe z uziemieniem - 5 szt.,

- szybkozłączka 3x0,2-4mm2 Wago 221-413 - 200 szt.,

- złączka ZUG 4 mm - żółto-zielona - 10 szt.,

- złączka ZUG 4 mm - niebieska - 10 szt.,

- wyłącznik różnicowoprądowy 3-polowy 32A Schneider - 5 szt.,

- wyłącznik różnicowoprądowy 1-polowy B16 Schneider - 10 szt.

Dostawa do TAURON Areny Kraków, Kraków, ul. Lema 7.

Termin dostawy do 10.05.2019, dokładny termin dostawy musi być wcześniej uzgodniony z Zamawiającym.

Termin płatności - po dostawie, 14 dni po dostarczeniu faktury.


III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT

W ofercie należy podać cenę za dostawę.

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie są wymagane.


IV. OCENA OFERT

Istnieje możliwość uzupełniania lub wyjaśniania ofert oraz prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami, w szczególności w zakresie oferowanych warunków realizacji zamówienia. Zamawiający może nie brać pod uwagę ofert o treści niezgodnej z warunkami zapytania lub której złożenie może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.

Najkorzystniejsza oferta będzie wybrana w oparciu o oferowaną cenę.


V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający może zmienić warunki zapytania (publikując odpowiednią informację) lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. łącznik dwugrupowy świecznikowy Hager 11000602 31681000-3 10 pieces % Read
2. gniazdo 230V podwójne natynkowe z uziemieniem 31681000-3 5 pieces % Read
3. szybkozłączka 3x0,2-4mm2 Wago 221-413 31681000-3 200 pieces % Read
4. złączki ZUG 4 mm - żółto-zielone 31681000-3 10 pieces % Read
5. złączki ZUG 4 mm - niebieskie 31681000-3 10 pieces % Read
6. wyłącznik różnicowoprądowy 3-polowy 32A Schneider 31681000-3 5 pieces % Read
7. wyłącznik różnicowoprądowy 1-polowy B16 Schneider 31681000-3 10 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Cost of transport: lies with the contractor
  2. Termin płatności: 14 dni
  3. Miejsce dostawy: Kraków, TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7

Questions regarding the proceedings "Dostawa osprzętu elektrycznego dla TAURON Areny Kraków"

No. Question title Date of question Status
No dataCurrency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 14 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...