Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Termin składania Status
1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia TAURON Areny Kraków 2019-08-13 11:56 2019-09-04 12:00
2. Naprawa usterek urządzeń klimatyzacji i instalacji chłodniczej w TAURON Arenie Kraków 2019-08-14 13:41 2019-08-26 12:00
3. Modyfikacja i modernizacja rozdzielni elektrycznych oraz agregatów prądotwórczych P800P1_P900E1 zamontowanych w TAURON Arenie Kraków w celu ich synchronizacji z siecią operatora systemu dystrybucyjnego OSD 2019-08-09 15:51 2019-08-20 12:00
4. Wykonanie (dostawa i montaż) inteligentnego systemu sterowania oświetleniem w szatniach sportowych i pomieszczeniach pomocniczych w TAURON Arenie Kraków 2019-08-05 15:58 2019-08-13 12:00
5. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia TAURON Areny Kraków 2019-07-19 13:13 2019-08-05 12:00
6. Dostawa nowych lub modernizacja istniejących barierek w TAURON Arenie Kraków w celu usprawnienia ich montażu i demontażu 2019-07-15 15:47 2019-08-05 12:00
7. Dostawa koszy na śmieci 2019-06-25 15:33 2019-07-05 12:00
8. Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dotyczącego przebudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji w TAURON Arenie Kraków 2019-06-18 11:38 2019-06-25 12:00
9. Dostawa i montaż zespołu kurtyn powietrznych oraz nagrzewnicy wentylatorowej wodnej w TAURON Arenie Kraków 2019-06-05 10:38 2019-06-12 11:00
10. Dostawa akumulatorów do instalacji alarmowych i pożarowych do TAURON Areny Kraków 2019-06-05 09:48 2019-06-12 10:00
11. Dostawa osprzętu elektrycznego dla TAURON Areny Kraków 2019-04-25 09:51 2019-04-30 10:00
12. Dostawa 5000 kg soli do zmiękczania wody (w workach po max 25 kg) 2019-04-11 13:00 2019-04-16 13:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne